Żywność oraz produkty spożywcze to bardzo delikatne towary, często szybko psujące się, zatem ich transport wymaga przestrzegania zaostrzonych wymogów jakościowych. Zapewnienie odpowiednich warunków transportu oraz ich przechowywania stanowi priorytet w organizacji procesów logistycznych. Najczęściej przewożonymi artykułami są warzywa, owoce, mięso, nabiał oraz produkty mrożone. Zgodnie z warunkami umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) przewóz musi odbywać się specjalnymi pojazdami (chłodniami), które muszę spełniać bardzo wymagające standardy higieniczne, cieplne, wytrzymałościowe i eksploatacyjne.

Świeże owoce i warzywa

Szczególną grupą artykułów pochodzenia roślinnego są owoce i warzywa. Są bardzo podatne na warunki magazynowania i transportu, a ich jakość zależy od bardzo wielu czynników zewnętrznych, takich jak: temperatura, wilgotność, udział procentowy dwutlenku węgla i tlenu w powietrzu. Są bardzo zróżnicowane pod względem cech fizycznych, co powoduje, że ich podatność transportowa, przechowywania oraz przeładunkowa znacznie różnią się siebie. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie przy doborze środka transportu i opakowania. Bardzo ważnym elementem, pozwalającym zachować produktom świeżym swoją wysoka jakość oraz wszystkie właściwości jest odpowiednia temperatura produktu podczas załadunku oraz utrzymanie jej właściwego poziomu podczas transportu. Przed załadunkiem we wnętrzu nadwozia należy doprowadzić temperaturę do określonego w zleceniu transportowym poziomu. Po załadunku należy rozmieścić towar w przestrzeni ładunkowej w taki sposób aby zachować pełną cyrkulacje powietrza. Należy pamiętać o niewielkim odstępie od ścian i dachu co wymaga współpracy załadowcy i kierowcy.
Warzywa i owoce są szczególną kategoria artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego z jeszcze jednego powodu. Po zbiorach nie przestają być one żywymi organizmami. W dalszym ciągu zachodzą w nich procesy biochemiczne takie jak: oddychanie, zmiana składu chemicznego, transpiracja, dojrzewanie, starzenie się oraz ponowny wzrost. Przy dostatecznym dostępie tlenu, produktami procesu oddychania są woda, dwutlenek węgla oraz energia wydzielana do otoczenia w postaci ciepła. Natomiast w warunkach zbyt wysokiej temperatury bądź niedoboru tlenu dochodzi do procesu oddychania beztlenowego, którego produktami są m.in. alkohol etylowy i aldehyd octowy. Jest to bardzo niebezpieczny proces, ponieważ prowadzi do zepsucia surowców. Natężenie procesów oddechowych owoców i warzyw mocno wzrasta w wyniku uszkodzeń mechanicznych oraz infekcji mikrobiologicznej. Dlatego też uszkodzone bądź porażone chorobami owoce i warzywa nie nadają się do przechowywania i transportu na duże odległości

Mięso

Jednym z najbardziej wrażliwym artykułem spożywczym, który wymaga specjalnych warunków transportu i przechowywania jest mięso. Najpopularniejszymi metodami utrwalania mięsa są chłodzenie do temperatury od 0C do +3C oraz przechowywania w wilgotności od 88% do 92%. Drugą, równie popularną metodą jest zamrażanie poniżej -26C i przechowywanie w temperaturze niższej niż -18C. Natomiast przetwory mięsne takie jak: konserwy mięsne, wędliny, paczkowane przetwory mięsne powinny być przechowywane w temperaturze od +2C do +10C w zacienionych pomieszczeniach. Konserwy mięsne, produkty w hermetycznie zamkniętych opakowaniach (metalowe puszki, szklane słoiki, folie wielowarstwowe) powinny być przechowywane w temperaturze od 0C do +6C lub do +18C. Paczkowane przetwory mięsne, czyli przetwory porcjowane lub plasterkowane zapakowane w folie lub torebki foliowe muszą być magazynowane w zacienionych warunkach i panującej od +2C do +10C temperaturze.

Nabiał oraz jaja

Mleko, artykuł pochodzenia zwierzęcego, który jest wyjątkowo nietrwały, ponieważ posiada doskonałe warunki do namnażania się drobnoustrojów chorobotwórczych. Natomiast jaja, ze względu na ich budowę fizyczną (wewnętrzna część jaja jest chroniona wyłącznie cienką skorupką) są wyjątkowo podatne na uszkodzenia mechaniczne. Mimo powszechnie stosowanych wytłoczonych opakowań z tektury lub masy celulozowej ryzyko uszkodzenia podczas transportu jest wciąż bardzo wysokie. Bardzo istotną rolę odgrywa również temperatura, która powinna wynosić od +8C do +13C przy wilgotności powietrza od 65% do 80%. Jaja powinny być również przechowywane w pomieszczeniach bez dostępu promieni słonecznych.

Produkty mrożone

Szczególną grupą produktów żywnościowych wymagającą specjalnych warunków przechowywania i transportu są produkty mrożone. Proces mrożenia jest jedną z najbardziej optymalnych metod utrwalania produktów roślinnych, nie powoduje strat cennych składników żywieniowych, zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne oraz długi okres przydatności do spożycia. Wszystko to powoduję, że produkty te są coraz bardziej popularne wśród konsumentów , a ich transport stanowi kluczowe ogniwa łańcucha chłodniczego. Wskazane jest aby transport mrożonej żywności odbywał się w takich samych warunkach wilgotności i temperatury, jakie uznane są dla procesu przechowywania
Jedynym wyjątkiem, w którym temperatura przewozu może wzrosnąć jest rozmrażanie parownika chłodni, które powoduje na krótki okres wzrost temperatury o 3C.

Zaufaj profesjonalistom podczas transportu produktów żywnościowych!

FreshQ Transport od wielu lat specjalizuje się w transporcie produktów wymagających temperatury kontrolowanej. Nasz zespół od wielu lat zbierał swoje doświadczenie w branży spożywczej oraz sektorze transportu produktów żywnościowych. Nasze procesy są od lat nieustannie doskonalone aby sprostać niezwykle wysokim standardom panującym na rynku produktów spożywczych. W naszej ofercie znajduje się cały zakres usług dedykowanych dla każdej grupy produktów żywnościowych, takich jak transport międzynarodowy, transport drobnicowy na linii Beneluks – Polska oraz usługi magazynowe przeznaczone dla produktów spożywczych.