Certyfikat IFS Logistics zapewnia bezpieczeństwo oraz przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. Jest obiektywnym dowodem na spełnianie przez firmę logistyczną międzynarodowego standardu dla transportu i magazynowania. Potwierdza on, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa przewożonej i przechowywanej żywności.

Działania logistyczne, takie jak transport czy załadunek i rozładunek żywności, od dawna stanowią słaby punkt w łańcuchu dostaw, a wymagania, jakie muszą spełniać firmy logistyczne oraz transportowe w zakresie jakości i bezpieczeństwa, stają się coraz bardziej złożone. Dlatego IFS Logistics Standard został opracowany w celu wypełnienia luki między produkcją a handlem.

FreshQ Transport od samego początku stawia na wysoką jakość oferowanych usług logistycznych. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze logistycznej produktów żywnościowych wymagających temperatury kontrolowanej. Są to produkty wyjątkowo podatne na warunki przechowywania oraz warunki transportu. Nasz zespół dba o to aby każdy przewożony przez nas produkt był bezpieczny i zachował swoją wysoką jakość. Nieustannie dopracowujemy nasze procesy, dążąc do perfekcji w tym co robimy. Potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych przez nas usług, jest bardzo wysoki wynik na poziomie 97,66%, uzyskany na ostatnim audycie certyfikującym IFS Logistics, przeprowadzonym przez renomowaną jednostkę certyfikującą DEKRA Certification GmbH. Jesteśmy szczególnie dumni z wyniku, ponieważ był to audyt niezapowiedziany, przeprowadzony zgodnie z najnowszymi standardami IFS Logistics 2.3.